FOCUS - pasākumi un to vērtības

Pasākumi un to vērtības

Team Building pasākumi veidoti ar dažādām vērtībām, tāpēc arī paši pasākumi uzskatāmi par vērtīgiem komandas uzlabošanā. Vērtības atrodamas vienkāršās un pat ikdienišķās lietās un situācijās, kuras dažādu iemeslu dēļ aizmirstās saskatīt. Focus koncentrējas uz šo lietu un sajūtu ieraudzīšanu, sajušanu un pat atgūšanu. Pasākumu laikā tiek analizēta komandas esošā situācija un ar dažādu uzdevumu, ārējo un iekšējo apstākļu palīdzību tā tiek koriģēta. Katrs pasākums pielīdzināms nepieciešamajam komandas mērķim - uzlabot iekšējo komunikāciju, rast uzticību kolēģos vai uzlabot komandas vispārējo darbību.
Pasākumus vada pieredzējuši jomas speciālisti, kas spēj komandai palīdzēt sasniegt noteikto mērķi. Parasti, komanda visus uzdevumus veic kopā ar savu vadītāju - treneri, kurš komandu koordinē, uzmundrina, motivē un pievērš uzmanību tās darbībai.

Maltīte brīvā dabā

Ikdienas dzīvē cilvēks daudzas vienkāršas lietas aizmirst novērtēt - saulainu dienu, mieru, brīdi, kad pavasarī viss top zaļāks..
Īsts piedzīvojums cilvēkā atklāj maņas no jauna - deguns saož svaigo gaisu un maltīte top garšīgāka!

Ārpus komforta zonas

Komforta zona ir psiholoģisks stāvoklis, kurā cilvēks jūtas droši, mierīgi un ērti. Izmaiņas sākas tur, kur beidzas Jūsu komforta zona.
Piedaloties komandas pasākumos, nereti, cilvēki nemaz nemana brīžus, kuros viņi mainās - mainības sajūtu rada viss piedzīvojums kopā.

Daba un apkārtne

Ejot uz kopīgu mērķi, komandas sadarbība tiek uzlabota, pateicoties diviem faktoriem - mākslīgi un dabiski radītiem šķēršļiem. Par mākslīgajiem parūpējamies mēs, par dabiskajiem - daba.
Nereti dabā iznāk samērcēt kājas, paklupt vai ieķerties zirnekļu tīklā.. tomēr, ja cilvēks spēj paraudzīties uz šiem faktoriem savādāk, var ieraudzīt pasakaino dabas pusi, kas sniedz iedvesmu darboties patiesāk.

Komandas darbs

Focus pasākumos pievērš uzmanību komandas saiknei ne tikai uzdevumu laikā, bet arī pašos svarīgākajos - atpūtas brīžos.

Atgriezeniskā saite

Pasākuma noslēgums ne vienmēr nosaka tikai komandu, kas uzvarējusi sacensību. Tā ir atgriezeniskā saite par pavadīto dienu, izdarītajiem darbiem, pieņemtajiem lēmumiem.
Komandas darbs tiek mērīts pēc kopējā rezultāta un savstarpējās saiknes, ko spēj uzlabot kopīgi nosprausti mērķi.

TOP