Veiksmīga komanda (Seminārs)

Seminārs par komandas būtību un nozīmi, dalībnieku lomām un vērtībām

Semināra mērķis ir iedziļināties komandas būtībā, apzināties komandas nozīmi. Seminārā tiek apzinātas tādas tēmas kā komandas dalībnieku lomas un vērtības, savstarpējā komunikācija un efektīva informācijas aprite. Dalībnieki var būt uzņēmuma vai to nodaļu darbinieki, kam ir kopīgs mērķis vai veicams kopīgs uzdevums. Darbs norit grupās, analizējot dažādus piemērus un pieredzi.

TOP