APMĀCĪBAS UN SEMINĀRI (ARĪ ONLINE)

Piedāvājam gan klātienes, gan Online apmācības un
seminārus par mūsdienu aktuālajām tēmām:

Seminārs var būt arī kā ievads praktiskajai darbībai un pasākumam dabā –
stratēģiskajai sacensībai vai pārgājienam, kino uzņemšanai vai pilsētas sacensībai.

Veiksmīga komanda

Semināra mērķis ir iegūt vai paaugstināt dalībnieku izpratni par komandas būtību un nozīmi. Seminārā tiek apskatītas tādas tēmas kā komandas dalībnieku lomas un vērtības, savstarpējā komunikācija un efektīva informācijas aprite, vadītāja loma. Dalībnieki var būt uzņēmuma vai to nodaļu darbinieki, kam ir kopīgs mērķis vai veicams kopīgs uzdevums. Darbs norit grupās, analizējot dažādus piemērus un pieredzi.

Jauno vadītāju apmācība

Jautājiet mums!

Semināra mērķis ir palīdzēt vadītājiem veiksmīgi iesākt vai turpināt vadītāja karjeru. Seminārā tiek apskatītas tādas tēmas kā vadītāja loma un vara, motivēšanas veidi un iespējas, t. sk., atalogojuma sistēma, darbinieku atlase, pārrunas, konfliktu risināšana. Dalībnieki var būt gan jaunie, gan arī pieredzējušie vadītāji, kas vēlas uzlabot savas vadības prasmes. Darbs norit grupās, analizējot dažādus piemērus un pieredzi.

Klientu piesaiste

Jautājiet mums!

Semināra mērķis ir uzlabot dalībnieku pārdošanas prasmes. Seminārā tiek apskatītas tādas tēmas kā pārdevēja motivācija, pārdošanas sarunas posmi, piedāvājumu sagatavošana. Dalībnieki var būt gan jaunie, gan arī pieredzējušie pārdevēji, kas vēlas uzlabot savas pārdošanas prasmes. Darbs norit grupās, analizējot dažādus piemērus un pieredzi, analizējot lomu spēles.

Klientu apkalpošana

Jautājiet mums!

Semināra mērķis ir uzlabot dalībnieku klientu apkalpošanas un pārdošanas prasmes. Seminārā tiek apskatītas tādas tēmas kā darbinieka motivācija, sarunas ar apmeklētāju, konfliktu risināšana. Dalībnieki var būt gan jaunie, gan arī pieredzējušie darbinieki, kas vēlas uzlabot savas prasmes. Darbs norit grupās, analizējot dažādus piemērus un pieredzi, analizējot lomu spēles.

Stresa menedžments

Semināra mērķis ir uzlabot dalībnieku stresa noturību. Seminārā tiek apskatītas tādas tēmas kā darbinieka motivācija, stresa cēloņi, konfliktu risināšana, izdegšanas sindroms, individuālie motivātori līdzsvarotam darbam. Dalībnieki var būt darbinieki, kam aktuāli uzlabot stresa noturību. Darbs norit grupās, analizējot dažādus piemērus un pieredzi.

Uzstāšanās auditorijas priekšā

Jautājiet mums!

Semināra mērķis ir uzlabot dalībnieku uzstāšanās prasmes. Seminārā tiek apskatītas tādas tēmas kā ‘’lampu drudzis’’, kā veiksmīgi sagatavoties, ķermeņa valoda, dazādi ‘’knifi’’, kas uzlabo uzstāšanos. Dalībnieki var būt darbinieki, kam jāvada prezentācijas, sapulces, semināri un apmācības. Darbs norit grupās, analizējot dažādus piemērus un pieredzi, izmantojot video analīzi.

Sapulču vadīšana

Jautājiet mums!

Semināra mērķis ir uzlabot dalībnieku uzstāšanās un sapulču vadīšanas prasmes. Seminārā tiek apskatītas tādas tēmas kā ‘’lampu drudzis’’, kā veiksmīgi sagatavoties, ķermeņa valoda, dažādi ‘’knifi’’, kas uzlabo uzstāšanos, ‘’neērtie’’ dalībnieki, sapulces plāns un struktūra. Dalībnieki var būt darbinieki, kam jāvada prezentācijas, sapulces, semināri un apmācības. Darbs norit grupās, analizējot dažādus piemērus un pieredzi, izmantojot video analīzi.

Apmācību un semināru mērķis

Paaugstināt savu kompetenci un konkurētspēju, iegūt pārliecību par savām un komandas spējām

Metodika

Diskusijas, darbs grupās, analizējot dažādus piemērus un pieredzi, video analīze un lomu spēles

Dalībnieki

Darbinieki, kas vēlas uzlabot savas prasmes kādā no attiecīgajām tēmām

Norises vieta

Semināram piemērotas telpas vai apstākļi, arī Online platformās

Ilgums

No 2-ām stundām

TOP