Veiksmīga komanda (Seminārs)

Seminārs par komandas būtību un nozīmi, dalībnieku lomām un vērtībām

Semināra mērķis ir iedziļināties komandas būtībā, apzināties komandas nozīmi. Seminārā tiek apzinātas tādas tēmas kā komandas dalībnieku lomas un vērtības, savstarpējā komunikācija un efektīva informācijas aprite. Dalībnieki var būt uzņēmuma vai to nodaļu darbinieki, kam ir kopīgs mērķis vai veicams kopīgs uzdevums. Darbs norit grupās, analizējot dažādus piemērus un pieredzi.

Seminārs var būt arī kā ievaddaļa kādam sekojošam aktīvam pasākumam – Piedzīvojumam 1+1=3, Pilsētas sacensībai, Kino uzņemšanai

Semināra mērķis

Paaugstināt izpratni par komandas būtību un nozīmi
Apzināties komandas pamatvērtības
Apzināties individuālās lomas nozīmi komandā
Iepazīt sevi un kolēģus ārpus ikdienas rutīnas
Tuvināt dažādu struktūrvienību darbinieku mērķus
Veidot interešu grupas ārpus ierastajām darba attiecībām
Iegūt pārliecību par savām un komandas spējām

Saturs un metodika

Darbs grupās – praktiski uzdevumi un piemēru analīze
Komandas nozīme organizācijā, komanda un grupa
Dalībnieku lomas un vērtības
Komandas veidošanās stadijas un komunikācija komandā
Vadības stils un vadītāja kompetence komandas veidošanā
Efektīvu darba komandu raksturojošas pazīmes
Kritikas izteikšana, uzslavēšana un deleģēšana komandā
Konflikts, konfliktu risināšanas nozīme komandas darbā
Sadarbība komandā un efektīva informācijas aprite

Dalībnieki

Uzņēmuma vai to nodaļu darbinieki, kam ir kopīgs mērķis vai veicams kopīgs uzdevums

Norises vieta

Semināram piemērotas telpas vai apstākļi

Ilgums

2 stundas - 1 diena

TOP